Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK TU

aktualizované dňa: 17.09.2020

 

 

Evidencia čakateľov v „Dunaj“ zariadenie sociálnych služieb Kováčov

Aktuálny stav miest a počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v „Dunaj“ Kováčov k dátumu 11.08.2020:

Celková kapacita zariadenia je195 miest:z toho

 • v časti Špecializované zariadenie je kapacita 93 miest
 • v časti Domov sociálnych služieb je kapacita 102 miest

Aktuálny stav obložnosti :

 • v časti Špecializované zariadenie je obsadených 74 miest
 • v časti Domov sociálnych služieb je obsadených 118 miest

Počet voľných miest :

 • v časti Špecializované zariadenie : 0
 • v časti Domov sociálnych služieb : 0

Počet čakateľov na umiestnenie do ZSS :

1. Špecializované zariadenie : 6 (5 mužov a 1 žena)

2.  Domov sociálnych služieb : 2 (2 mužov)

Aktuálny stav miest a počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v „Dunaj“ Kováčov pracovisko Chľaba k dátumu 14.05.2020:

Celková kapacita zariadenia je  45 miest:z toho

 • v časti Zariadenie podporovaného bývania je kapacita 12 miest
 • v časti Špecializované zariadenie je kapacita 26 miest
 • v časti Domov sociálnych služieb je kapacita 5 miest
 • v časti Rehabilitačné stredisko je kapacita 2 miest

Aktuálny stav obložnosti :

 • v časti Zariadenie podporovaného bývania je obsadených 12 miest
 • v časti Špecializované zariadenie je obsadených 20 miest
 • v časti Domov sociálnych služieb je obsadených 11 miest
 • v časti Rehabilitačné stredisko je obsadených  0 miest

Počet voľných miest :

 • v časti Špecializované zariadenie : 2 (2 ženy)
 • v časti Domov sociálnych služieb : 0
 • v časti Rehabilitačné stredisko : 0
 • v časti Zariadenie podporovaného bývania : 0

Počet čakateľov na umiestnenie do ZSS :

1. Špecializované zariadenie : 2 (2 ženy)

2. Domov sociálnych služieb : 0

3. Zariadenie podporovaného bývania: 4 (2 muži a 2 ženy)

4. Rehabilitačné stredisko: 0