Informácia

PRED NÁSTUPOM

Sociálni pracovníci Vám predložia Domáci poriadok zariadenia, návrh  Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, ktorú pri nástupe budete podpisovať, informovať Vás budú o možnosti úschovy cenných vecí, o depozitnom účte pre zabezpečovanie liekov a pomôcok, o možnosti kapitácie u všeobecného lekára, aktivitách a iných službách všetky informácie sa teda včas dozviete.

 

PO NÁSTUPE

Po nástupe do zariadenia Vám bude pridelený kľúčový pracovník, ktorý bude Vašim sprievodcom pri adaptácii, pri nastavení sociálnej služby, dohodne s Vami konkrétne úkony pomoci, podpory a rozsah služieb a aktivít v rámci individuálneho plánovania.