Nepretržitá starostlivosť o Vášho blízkeho Vás stojí veľa fyzických a psychických síl.Každý chce pre svojich príbuzných to najlepšie pretože si to zaslúžia taktiež,keď potrebuje niekoho kto Vás v starostlivosti nahradí. Naším cieľom je poskytnúť najefektívnejšie starostlivosť.

Chyťme sa za ruky a poďme zmeniť svet,
chyťme sa za ruky a väčšej sily niet,
chyťme sa za ruky a verme svojim snom,
chyťme sa za ruky a žime s úsmevom.

 

História

Kováčov ako výletné a rekreačné miesto, známe už koncom 19 storočia. Jedným z iniciátorov vzniku tohto rekreačného miesta bol ostrihomský kanonik Kovács, podľa toho vzniklo pomenovanie tejto oblasti. Aj areál dnešného ZSS bol využívaný na letnú rekreáciu. Boli tu postavené rôzne rekreačné objekty a hotel, ktorý z neznámych príčin vyhorel. Po prvej svetovej vojne ho dal prestavať nový majiteľ Dr. Bischitz, ktorý tu zriadil sanatórium. V roku 1955 bolo zariadenie  skonfiškované pre účely pozemkovej reformy. Po prestavbe v roku 1958 tu bol zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 220 obyvateľov. V roku 1986 došlo k reprofilizácií a  Domov dôchodcov  bol preorientovaný na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov.

Na začiatku 90-tych rokov bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb a od r. 2007 sa začala koedukácia zariadenia , čo znamenalo príjem mužskej klientely a premenovanie zariadenia na Zariadenie sociálnych služieb. Začiatkom roku 2013 bolo otvorené pri ZSS Dunaj Kováčov nové pracovisko v Chľabe. V súčasnosti ZSS Dunaj Kováčov má 240 klientov s rôznymi druhmi diagnóz a ochorení. Kapacitne patrí medzi najväčšie zariadenia tohto typu v kraji. O bezproblémový chod a fungovanie zariadenia sa stará odborne školený personál v počte 152 osôb.

Budovy

Zariadenie sa nachádza v katastrálnom území Kamenica nad Hronom, cca 4 km východe od obce. Areál zariadenia o rozlohe 2,2 ha pozostáva z niekoľkých budov. V dvoch budovách sú ubytovaní klienti. V hlavnej trojpodlažnej budove sú na 1, 2 a 3 poschodí umiestnené ubytovacie jednotky pre klientov. V suteréne sú umiestnené ambulancia, práčovňa, krajčírska dielňa, miestnosti pre voľnočasové aktivity, PSS  kotolňa, sklad prádla a v neposlednom rade návštevná miestnosť . V priľahlej malej budove sú umiestnení klienti, ktorí sú vekovo starší a majú problémy s pohybom. V tejto budove je aj letná terasa, kde pri priaznivom počasí klienti môžu oddychovať. Osobitne v tzv. spoločenskej budove je situovaná kuchyňa s priestrannou jedálňou pre klientov aj zamestnancov a priestory pre voľnočasové aktivity a kultúrne činnosti.

Zariadenie disponuje vlastnou kotolňou, práčovňou, administratívnou budovou, garážami  a skladovými priestormi. Vybavenie budov je štandardné a účelne zariadené.

Kde nás nájdete

„DUNAJ“, ZSS Kováčov sa nachádza východne od Štúrova medzi dedinami Kamenica nad Hronom a Chľaba, na brechu Dunaja. Je situovaný v údolí na úpätí Kováčovských kopcov- sopečného pôvodu, ktoré sú chránenou prírodnou rezerváciou s bohatou faunou a flórou.

 

Štatutárny zástupca

Jozef Jendrušák, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb.

Zariadenie  sociálnych služieb riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Nitrianskeho kraja. Riaditeľ zariadenia zastupuje záujmy prijímateľov služieb zariadenia, zodpovedá  za dodržiavanie ľudských a občianskych práv v zariadení a za zabezpečovanie sociálnej starostlivosti.