Sociálna staroslivosť

V ZSS „DUNAJ“ Kováčov okrem nevyhnutnej starostlivosti sa dôraz kladie najmä na pracovnú terapiu- ergoterapiu – liečbu prácou. V rámci pracovnej terapie sa  snažíme vyhovieť naším klientom v uspokojovaní ich potrieb a podporiť ich túžbu po sebarealizácii. Naši klienti majú možnosť vyberať si z činnosti nasledovného charakteru:

ľudové remeslá

domáce práce

ručné práce

výroba darčekových a ozdobných predmetov

úprava areálu zariadenia

Rôzne druhy terapií  a krúžkov:

arteterapia

muzikoterapia

dramatoterapia

aromaterapia

helioterapia

Našou úlohou je  zaistenie vhodného a účelného využitia a naplnenie voľného času klientov záujmovou činnosťou. Dobrá nálada a vhodné vyplnenie voľného času pomáha udržiavať duševnú sviežosť. Snažíme sledovať našich klientov pri bližšom styku behom dňa, poznáme, kto má o čo záujem. V rámci aktívneho odpočinku pravidelne organizujeme  aj výlety do prírody, ako i rekreačné pobyty do zahraničia. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pod pasívnou kultúrnou činnosťou rozumieme prijímanie kultúry prostredníctvom počúvania rozhlasových hudobných relácií (muzikoterapia), sledovanie televízie, vplyvy pôsobenia prírodného prostredia (klimatoterapia  pobyt v prírode), pôsobenie kultúrneho a estetického prostredia zariadenia. Život klientov v domove sa organizujeme tak, aby sa čo možno v najväčšej miere priblížil životu zdravých ľudí. Tento cieľ sa dosahuje predovšetkým systematickým uplatňovaním liečebnej rehabilitácie a ergoterapie.