Pracovisko – Chľaba

Kapacita pracoviska 45 z toho 12 miest je pre užívateľov podporovaného bývania. Cieľovou skupinou podporovaného bývania sú klienti ktorí prejavujú určitú mieru samostatnosti. Špecifické potreby týchto klientov sa zhodujú najmä v potrebe čo najväčšej miery sebestačnosti, v potrebe sebarealizácie, pocitu užitočnosti a pracovného využitia. Klienti, ktorí žijú v podporovanom bývaní majú možnosť rozvíjať a získavať nové zručnosti potrebné pre samostatný život. Sociálny pracovníci im poskytujú poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov.

ZSS Dunaj Kováčov budovaZSS Dunaj Kováčov vnútorná fotka

Klienti majú možnosť na rôzné aktivity:

 

Voľnočasové aktivity:

sledovanie TV programu, počúvanie hudby, kreslenie, surfovanie na internete, čítanie časopisov, prechádzky do okolia, spoločenské hry, individuálne rozhovory, venčenie psa, počítačové hry, zber jarných liečivých rastlín na sušenie, výlety na Slovensku i v zahraničí.

Pohybové aktivity:

Bicyklovanie – stacionárny bicykel, aerobik, vychádzky, relaxačné cvičenia, cvičenie na fit loptách, švihadlách, spoločné vychádzky s doprovodom,  turistika do blízkeho okolia

Pracovné činnosti v rámci ergoterápií:

Domáce práce klientov (pranie, žehlenie, upratovanie vlastných izieb), nákupy osobnej potreby a raňajok, príprava raňajok, desiatej a olovrantu. Príprava masiek na fašiangový sprievod, na výzdobu okien a chodieb. Príprava obrazov rôznymi technikami – pálenie chemlonu, dekupáž

Strihanie, lepenie, vymaľovanie- rozvoj jemnej motoriky.

ZSS Dunaj Kováčov vnútorná fotkaZSS Dunaj Kováčov vnútorná fotka