Dobrý deň prajeme!

Vítame Vás na stránke ZSS „ Dunaj“  Kováčov, pracoviska Salka. Ako vyplýva z hlavnej stránky nášho zariadenia  „Dunaj“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom na účely poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc  inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej č.V  podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách .

Obec Salka je dedinka, ktorá  leží pri rieke Ipeľ, v tesnej blízkosti maďarskej štátnej hranice. Pre klientov nášho zariadenia ponúka možnosti prechádzok do prírody, do blízkeho parku, na nákupy v miestnom obchode, butiku, účasť na svätej omši, na kultúrnych podujatiach usporadúvaných obcou, resp. organizáciami pôsobiacimi v obci.

Pracovisko Salka bolo dané do prevádzky 3.októbra 2022, s kapacitou lôžok pre 25 prijímateľov sociálnej služby. Všetku starostlivosť na odbornej úrovni zabezpečuje 19 zamestnancov. V rámci voľného času klienti majú možnosť sledovať TV programy v spoločenskej miestnosti ako aj na vlastnej izbe, surfovať na internete, počúvať hudbu, kresliť, čítať literatúru rôzneho žánru z vlastnej knižnice zariadenia, prechádzať sa, hrať spoločenské hry. V rámci sociálnej rehabilitácie je ďalej možné venovať sa strihaniu, lepeniu, maľovaniu, pečeniu. Pre klientov sú pripravované aktivity a kultúrne podujatia podľa aktuálneho ročného obdobia a sviatkov.

Pozrite si fotogalériu nášho zariadenia, priestory, ktoré svojim vybavením spĺňajú požiadavky dnešnej doby a slúžia k zabezpečeniu maximálneho pohodlia pre Vašich blízkych. V blízkej budúcnosti nás čaká ešte úprava vonkajšieho areálu, čím vytvoríme príjemné prostredie pre oddych a relax našich klientov.

 

S úctou zamestnanci ZSS Salka