Zmluvy – 2022

Číslo ZML
Dodávateľ Dátum uz. zmluvy
Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO Schválil

štatutárny zástupca

Dokument
1/22 MABONEX Slovakia spol. s r. o. 01.31.2022 Zásobovanie kupujúceho mlieko a mliečné výrobky podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
45161,28€ Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany
31428819 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2/22 Limas s. r.o. 03.02.2022 Zásobovanie čerstvý bravčový a hovädzie mäso a mäsové výrobky podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
50465,20€ Obchodná ulica 1667 963 01 Krupina 48294454 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2005KU172 Dodatok č.1/2022 PROMYS soft, s.r.0. 03.03.2022 Predmetné programové vybavenie KUCHYŇA Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava 36276847 Jozef Jendrušák Stiahnuť
707122901 SEVENET s.r.o. 04.03.2022 Pripojenie do dátovej siete Úzka ulica č.1623/7 943 01 Štúrovo 36671754 Jozef Jendrušák Stiahnuť
3/22 LZ TRADEMARK, s. r. o. 07.04.2022 Zásobovanie kupujúceho chľebom a pekárenskými výrobkami podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
35543,746€ 946 34 Bátorove Kosihy 47972297 Jozef Jendrušák Stiahnuť
4/22 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 05.05.2022 Zásobovanie kupujúceho hrubým sortimentom – balenými výrobkami podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
121 370,08€ Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany
31428819 Jozef Jendrušák Stiahnuť
5/22 THERMO HC s. r. o. 08.06.2022 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu úpravne pitnej a úžitkovej vody v zariadení
sociálnych služieb – pracovisko Chľaba.
8561,40€ Kamenný Most č. 299 36735868 Jozef Jendrušák Stiahnuť
6/22 Hej Nábytok – internetový obchod 14.06.2022 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu „Vybavenie sociálneho zariadenia SALKA“ a
kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať, na základe cenovej ponuky zo
dňa 07. 06. 2022.
15157,50€ Horné Orešany 754
919 03 Horné Orešany
37274864 Jozef Jendrušák Stiahnuť

 

8 Ladislav Tapló 29.03.2022 ZMLUVA O DIELO č. 8 14765,96€ 943 66 Chľaba 53 41091540 Jozef Jendrušák Stiahnuť
9 Stolárstvo Tomáš Szabo 29.06.2022 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu „Vybavenie izieb vstavaným nábytkom pre
klientov sociálneho zariadenia SALKA“ a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho
prevziať.
12000,00€ Pozba č. 38, Pozba 94151 40062228 Jozef Jendrušák Stiahnuť
00494160 IRESOFT s.r.o. 07.07.2022 Používania programu IS Cygnus Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika 26297850 Jozef Jendrušák Licenčná zmluva   Zmluva o spolupráci GDPR
7/22 Damedis s.r.o 07.04.2022 Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka „Tonerov do laserových tlačiarní a atramentov do
atramentových tlačiarní
1782,00€ Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 47864249 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Zmluva č7. Dodatok č.1 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier 29.07.2022 Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5 33768897 Jozef Jendrušák Stiahnuť
7/1000190102 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 13.10.2022 Dodávka vody z verejného vodovodu Ľanová 17 940 01 Nové Zámky 36550949 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Zmluva č.9/2021 Dodatok č.1. Frutix s.r.o. 13.10.2022 Predmetom tohto dodatku je zmena názvu spoločnosti Budovateľská 5933/4 940 02 Nové Zámky 48235407 Jozef Jendrušák Stiahnuť
10/2022 Ladislav Tapló 13.10.2022 Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť zhorenú strechu a interiér v Zariadení sociálnych služieb
Kováčov
943 66 Chľaba 53 41091540 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Slovak Telekom, a.s. 14.10.2022 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Jozef Jendrušák Stiahnuť
11/22 Katarína Gregušová – in Interiér 14.11.2022 Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Jedálenských stolov, stoličiek, postelí a matracov do BURDA
CENTRUM CHĽABA
18226,25€ Horné Orešany 754 37274864 Jozef Jendrušák Stiahnuť
12/22 Tomáš Szabo 14.11.2022 Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Nákup nábytku do nového Zariadenia sociálnych služieb –
pracovisko Chľaba
18060,00€ 941 49 Pozba 38 40062228 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2233/2022/KR Judr. Roland Dióši 15.11.2022 Dohoda o urovnaní 943 52 Mužla 707 Jozef Jendrušák Stiahnuť
122233771 Západoslovenská distribučná, a.s. 18.11.2022 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Čulenova 6 81647 Bratislava 36361518 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Dodatok č.1. INMEDIA, spol. s r. o. 22.11.2022 Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v čl. XII. ods. 2. predmetnej Rámcovej dohody
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Dodatok č.1. MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22.11.2022 Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a čl. XII. ods. 2. predmetnej Rámcovej dohody.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Jozef Jendrušák Stiahnuť
13/22 Benedikt Procházka PROBE 30.11.2022 Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Práčky do zariadenia sociálnych služieb – pracovisko Chľaba“ 11376,00€ Banská Bystrica, Rudlovská 32 10829296 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2003042778-A Polystar s.r.o. 02.12.2022 Predmetom zmluvy je zber nebezbečných odpadov. Slovenská 13 A
940 01 Nové Zámky
36552119 Jozef Jendrušák Stiahnuť