Zmluvy – 2023

Číslo ZML
Dodávateľ Dátum uz. zmluvy
Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO Schválil

štatutárny zástupca

Dokument
1/2023 ŠUMITRANS, s. r. o. 28.02.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čerstvými slepačími vajcami podľa dennej
potreby obyvateľov a personálu.
15900,00 Nový svet 53
941 31 Dvory nad Žitavou
48328685 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2/2023 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier 03.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami podľa dennej potreby obyvateľov a personálu. 35968,22 Wolkrova 5, P.O.BOX 212
851 01, Bratislava 5
33768897 Jozef Jendrušák Stiahnuť
PI02/2023 Velcon spol s.r.o. 12.04.2023 Rámcová zmluva o servise výťahu Továrenská 368/40 976 31 Vlkanová 36056677 Jozef Jendrušák Stiahnuť
3/2023 LZ TRADEMARK, s.r.o. 19.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho chlebom a pekárenskými výrobkami podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
47263,65 Zoltán Noszkai
č. 762, 94634 Bátorové Kosihy
47972297 Jozef Jendrušák Stiahnuť
4/2023 DANUBIO FRUIT s.r.o. 19.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho zeleninou a ovocím podľa dennej potreby
obyvateľov a personálu.
38491,85 Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Dodatok č.1/2023 AVIMAR s.r.o. 01.05.2023 Spracuje a aktualizuje dokumentáciu civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a krízového riadenia v ustanovenom rozsahu
Nemeckosvodínska 869/34 943 54 Svodín 47548924 Jozef Jendrušák Stiahnuť
5/2023 Limas s.r.o. 02.05.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho mäsom a mäsovými výrobkami
s kuchynskou úpravou podľa dennej potreby obyvateľov a personálu.
Obchodná č.1667,963 01 Krupina 48294454 Jozef Jendrušák Stiahnuť
6/2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10.05.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho hrubým sortimentom – balené výrobky, mlieko a
mliečne výrobky, mrazené výrobky podľa dennej potreby obyvateľov a personálu.
225030,00 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Jozef Jendrušák Stiahnuť
Probugas a.s. 24.05.2023 Nájom zásobníka na skvapalnený uhľovodíkový plyn Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava 47695421 Jozef Jendrušák Stiahnuť
7/2023 Ladislav Tapló 30.05.2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať maliarske a natieračské práce v Zariadení sociálnych
služieb Kováčov. Skutočné množstvo a špecifikácia vykonaných prác bude odovzdaná
dodacím listom.
25503,89 Chľaba č. 53, 943 65 Chľaba 41091540 Jozef Jendrušák Stiahnuť
2023SA172 PROMYS soft, s.r.o. 31.05.2023 Poskytovateľ udeľuje touto zmluvou nadobúdateľovi nevýhradný súhlas k výkonu práva používať počítačový program SAZA. Námestie M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava 36276847 Jozef Jendrušák Stiahnuť
8/2023 Lekáreň Lacrimula – Pharm. Dr. Ingrid Nagyová 02.06.2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru v celkovej hodnote 1.200,00 € pre ZSS
Kováčov
1200,00€ Balassiho 62, 943 01 Štúrovo 31141463 Jozef Jendrušák Stiahnuť
9/2023 Medi-Pharm Center III s. r. o 02.06.2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru v celkovej hodnote 4.930,00 € pre ZSS
Kováčov
4930,00€ Jarková 10389/27 C, 940 02 Nové Zámky 46534270 Jozef Jendrušák Stiahnuť
3559009404 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.06.2023 Predmetom tejto zmluvy je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Jozef Jendrušák Stiahnuť
0999000439 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.06.2023 Poistenie osôb prepravovaných v osobných dodávkových a nákladných motorových vozidlách. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Jozef Jendrušák Stiahnuť
1009901518 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.06.2023 Živelné a vodovodé poistenie Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Jozef Jendrušák Stiahnuť
5519002007 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.06.2023 Súborové havarijné poistenie motorových vozodiel Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Jozef Jendrušák Stiahnuť
00494160 IRESOFT s.r.o. 31.07.2023 Zmluva o používaní programu IS Cygnus Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika 26297850 Jozef Jendrušák Stiahnuť
10/2023 Monstav Projekt s.r.o. 28.08.2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť lapač tukov v zariadení DUNAJ ZSS Kováčov 9885,60€ SNP 26 943 01 Levice 36552399 Jozef Jendrušák Stiahnuť
11/2023 THERMO HC s. r. o. 18.09.2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje vymeniť nefunkčné a opotrebované ohrievače v Zariadení
sociálnych služieb Kováčov, pracovisko Chľaba č. 505.
20 098,20€ Kamenný Most č. 299, 943 58 Kamenný Most 36735868 Jozef Jendrušák Stiahnuť