Zmluvy – 2023

Číslo ZML
Dodávateľ Dátum uz. zmluvy
Dodaná služba/tovar Suma s DPH Adresa IČO Schválil

štatutárny zástupca

Dokument
1/2023 ŠUMITRANS, s. r. o. 28.02.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čerstvými slepačími vajcami podľa dennej
potreby obyvateľov a personálu.
15900,00 Nový svet 53
941 31 Dvory nad Žitavou
48328685 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
2/2023 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier 03.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami podľa dennej potreby obyvateľov a personálu. 35968,22 Wolkrova 5, P.O.BOX 212
851 01, Bratislava 5
33768897 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
PI02/2023 Velcon spol s.r.o. 12.04.2023 Rámcová zmluva o servise výťahu Továrenská 368/40 976 31 Vlkanová 36056677 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
3/2023 LZ TRADEMARK, s.r.o. 19.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho chlebom a pekárenskými výrobkami podľa
dennej potreby obyvateľov a personálu.
47263,65 Zoltán Noszkai
č. 762, 94634 Bátorové Kosihy
47972297 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
4/2023 DANUBIO FRUIT s.r.o. 19.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho zeleninou a ovocím podľa dennej potreby
obyvateľov a personálu.
38491,85 Z. Kodálya 788, 924 01 Galanta 51770041 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
Dodatok č.1/2023 AVIMAR s.r.o. 01.05.2023 Spracuje a aktualizuje dokumentáciu civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a krízového riadenia v ustanovenom rozsahu
Nemeckosvodínska 869/34 943 54 Svodín 47548924 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
5/2023 Limas s.r.o. 02.05.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho mäsom a mäsovými výrobkami
s kuchynskou úpravou podľa dennej potreby obyvateľov a personálu.
Obchodná č.1667,963 01 Krupina 48294454 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
6/2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10.05.2023 Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho hrubým sortimentom – balené výrobky, mlieko a
mliečne výrobky, mrazené výrobky podľa dennej potreby obyvateľov a personálu.
225030,00 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
Probugas a.s. 24.05.2023 Nájom zásobníka na skvapalnený uhľovodíkový plyn Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava 47695421 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
7/2023 Ladislav Tapló 30.05.2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať maliarske a natieračské práce v Zariadení sociálnych
služieb Kováčov. Skutočné množstvo a špecifikácia vykonaných prác bude odovzdaná
dodacím listom.
25503,89 Chľaba č. 53, 943 65 Chľaba 41091540 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
2023SA172 PROMYS soft, s.r.o. 31.05.2023 Poskytovateľ udeľuje touto zmluvou nadobúdateľovi nevýhradný súhlas k výkonu práva používať počítačový program SAZA. Námestie M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava 36276847 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
8/2023 Lekáreň Lacrimula – Pharm. Dr. Ingrid Nagyová 02.06.2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru v celkovej hodnote 1.200,00 € pre ZSS
Kováčov
1200,00€ Balassiho 62, 943 01 Štúrovo 31141463 Jozefom Jendrušák Stiahnuť
9/2023 Medi-Pharm Center III s. r. o 02.06.2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru v celkovej hodnote 4.930,00 € pre ZSS
Kováčov
4930,00€ Jarková 10389/27 C, 940 02 Nové Zámky 46534270 Jozefom Jendrušák Stiahnuť